سمفا چیست؟

سمفا یک نرمافزار ردیابی قدرتمند، چندزبانه و کامال بومی ساز ی شده است که ردیابی لحظه ای، نمایش مجدد مسیر های طی شده، گزارشهای حرفهای و هوشمندانه، هشدارهای متعدد، حصار جغرافیایی و غیره را ارائه مینماید. سمفا یک راه حل امن، قابل اعتماد و کارآمد برای مدیریت ناوگان حمل و نقل، ردیابی لجستیک، ردیابی شخصی، کودکان و غیره است.

محصولات سمفا

چرا سمفا؟

سمفا نسبت به رقبای خود مزایای بی شماری دارد ازجمله پوشش کامل از زبان فارسی، استفاده از کانال های مختلف ارتباطی،درخواست محور بودن و امنیت بیشتر می باشد.

به فروشگاه ما سر بزنید

جدید ترین سخت افزارها و بروز ترین نسخه از نرم افزار در دسترس شماست